English Spain French Italian Dutch Russian Japanese Korean Portuguese Arabic Chinese Simplified

Πέμπτη, 8 Ιουλίου 2010

Eυρωπαϊκή Ένωση: Νέα μέτρα για την περιαγωγή δεδομένων

Από 1ης Ιουλίου 2010 οι καταναλωτές δεν χρειάζεται πλέον να ανησυχούν ότι θα βρεθούν αντιμέτωποι, ξαφνικά,, με τεράστιους λογαριασμούς όταν συνδέονται με το διαδίκτυο μέσω κινητών δικτύων με τη βοήθεια τηλεφώνου ή υπολογιστή, όντας στο εξωτερικό, μέσα στην ΕΕ. Χάρη στους κανόνες περιαγωγής της ΕΕ, από την 1η Ιουλίου το όριο δεδομένων περιαγωγής των ταξιδιωτών θα καθορίζεται αυτομάτως σε 50 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (εκτός εάν έχουν διαλέξει άλλο όριο – υψηλότερο ή χαμηλότερο). Οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας θα είναι υποχρεωμένες να προειδοποιούν τους χρήστες όταν οι τελευταίοι φτάνουν στο 80% του οικείου ορίου λογαριασμού περιαγωγής δεδομένων. Οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας θα είναι υποχρεωμένες να διακόπτουν τη διαδικτυακή σύνδεση μέσω κινητού δικτύου μόλις ο πελάτης φθάσει στο όριο, εκτός εάν έχει δηλώσει ότι επιθυμεί να συνεχίσει την περιαγωγή δεδομένων τον συγκεκριμένο μήνα. Επιπλέον, οι μέγιστες τιμές χονδρικής για την περιαγωγή δεδομένων θα μειωθούν από 1 ευρώ σε 80 λεπτά ανά MegaByte. Η μέγιστη τιμή μιας κλήσης περιαγωγής θα περικοπεί στα 39 λεπτά (σεντς) ανά λεπτό της ώρας (χωρίς ΦΠΑ), αντί των σημερινών 43 λεπτών, ενώ η λήψη κλήσης θα κοστίζει κατά μέγιστο όριο 15 λεπτά ανά λεπτό της ώρας (χωρίς ΦΠΑ), αντί των 19 λεπτών. Το κόστος της εξερχόμενης και εισερχόμενης κλήσης κατά τη διαμονή στο εξωτερικό στην ΕΕ θα είναι τώρα κατά 73% φθηνότερο απ’ ό,τι το 2005, όταν η ΕΕ άρχισε, για πρώτη φορά, να αντιμετωπίζει υπερβολική χρέωση υπηρεσιών περιαγωγής δεδομένων (IP/05/901).

Η Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδια για το ψηφιακό θεματολόγιο, κα·Neelie Kroes, δήλωσε: «Δεν θα υπάρχουν πλέον φουσκωμένοι λογαριασμοί για τους τουρίστες ή για τους ταξιδεύοντες για επαγγελματικούς σκοπούς που συνδέονται διαδικτυακά με έξυπνα τηλέφωνα ή φορητούς υπολογιστές ενόσω βρίσκονται σε άλλη χώρα της ΕΕ. Επίσης, η ΕΕ περικόπτει το κόστος των κλήσεων περιαγωγής για τους ταξιδιώτες. Είμαι αποφασισμένη να καταστήσω ανταγωνιστικότερες τις αγορές τηλεπικοινωνιών της ΕΕ.»


Περιαγωγή δεδομένων
Ο κανονισμός για την περιαγωγή (αριθ. 544/2009) της ΕΕ του 2009 απαιτεί από τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας να παρέχουν στους πελάτες τους, από τον Μάρτιο του 2010 και μετά, (IP/10/215) τη δυνατότητα να καθορίζουν οι ίδιοι το μηνιαίο όριο διακοπής για την περιαγωγή δεδομένων μέσω κινητού τηλεφώνου ή υπολογιστή. Από την 1η Ιουλίου 2010, εάν οι πελάτες δεν έχουν επιλέξει διαφορετικά επίπεδα διακοπής, οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας είναι υποχρεωμένες να επιβάλλουν ένα μηνιαίο προκαθορισμένο όριο διακοπής για την περιαγωγή δεδομένων, ύψους 50 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Για τις εκτός ευρωζώνης χώρες, το ποσό θα υπολογίζεται βάσει της συναλλαγματικής ισοτιμίας που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ από 1ης Ιουνίου 2010. Με τα μέτρα αυτά, οι χρήστες δεν θα γίνονται πλέον αποδέκτες φουσκωμένων λογαριασμών (ύψους ακόμη και χιλιάδων ευρώ) επειδή τηλεφόρτωσαν μουσική ή παρακολούθησαν βίντεο στα τηλέφωνα ή στους υπολογιστές τους ενόσω βρίσκονταν σε άλλο κράτος μέλος, χωρίς να αντιλαμβάνονται το σχετικό κόστος. Σχετικό παράδειγμα: το 2009, γερμανός ταξιδιώτης τηλεφόρτωσε τηλεοπτικό πρόγραμμα κατά τη διάρκεια περιαγωγής δεδομένων στη Γαλλία και εκλήθη να πληρώσει λογαριασμό – ούτε λίγο ούτε πολύ – 46.000 ευρώ. Σε άλλο πρόσφατο παράδειγμα, σε σπουδαστή από το Η.Β. λέγεται ότι κατέφθασε λογαριασμός περίπου 9.000 ευρώ για περιαγωγή δεδομένων κατά τη διάρκεια ενός και μόνο μηνός, ενώ εκείνος σπούδαζε στο εξωτερικό.
Βάσει του κανονισμού, οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας οφείλουν να στέλνουν στους πελάτες τους μήνυμα με το οποίο τους ενημερώνουν για τις τιμές περιαγωγής δεδομένων κάθε φορά που εισέρχονται σε άλλη χώρα της ΕΕ. Οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας οφείλουν επίσης να στέλνουν στους πελάτες τους προειδοποιητικό μήνυμα όταν οι τελευταίοι έχουν φθάσει το 80% του καθορισμένου ορίου τους. Τα μηνύματα μπορούν να στέλνονται με μηνύματα κειμένου, μηνύματα ηλε-ταχυδρομείου ή με αναδυόμενα παράθυρα (pop-up window) σε οθόνες υπολογιστή, ανάλογα με τον τρόπο που επιλέγει ο φορέας εκμετάλλευσης και ανάλογα με την εκάστοτε συσκευή.
Επιπλέον, οι μέγιστες τιμές χονδρικής για την περιαγωγή δεδομένων που επιτρέπει ο σχετικός κανονισμός περικόπτονται από την 1η Ιουλίου από 1 ευρώ σε 80 λεπτά ανά MegaByte (MB) πληροφοριών που τηλεφορτώνονται από ή προς το διαδίκτυο. Του χρόνου, η τιμή θα μειωθεί ακόμη περισσότερο στα 50 λεπτά ανά MB.

Φωνητικές κλήσεις περιαγωγής
Θα μειωθούν εξάλλου και οι μέγιστες τιμές λιανικής (χωρίς ΦΠΑ) για τις κλήσεις περιαγωγής. Θα μειωθούν κατά 10% περίπου από 43 λεπτά σε 39 λεπτά ανά λεπτό της ώρας για τις κλήσεις που γίνονται και κατά πλέον του 20%, από 19 λεπτά σε 15 λεπτά ανά λεπτό της ώρας ή για τις εισερχόμενες κλήσεις.
Τέλος, η παραλαβή φωνητικού μηνύματος κατά τη διάρκεια περιαγωγής θα καταστεί δωρεάν, αλλά οι καταναλωτές θα εξακολουθήσουν να χρεώνονται για την ακρόαση των οικείων φωνητικών μηνυμάτων. Οι τιμές για την αποστολή σύντομων μηνυμάτων κειμένου θα παραμείνουν στα 11 λεπτά ανά μήνυμα.
Οι εθνικοί ρυθμιστικοί φορείς τηλεπικοινωνιών των κρατών μελών πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας συμμορφώνονται με τους νέους κανόνες για τα δεδομένα περιαγωγής και με τις χαμηλότερες τιμές για τις φωνητικές κλήσεις. Οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνήσουν με τον εθνικό ρυθμιστικό φορέα στο κράτος μέλος όπου έχει την έδρα του ο φορέας εκμετάλλευσης κινητής τηλεφωνίας, εάν έχουν προβλήματα ή ερωτήματα για τα νέα όρια.

Ιστορικό
Το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, μετά από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρχικά θέσπισε ανώτατα όρια για τις τιμές περιαγωγής το 2007 (IP/07/870), εξασφαλίζοντας ότι οι συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας πληρώνουν παρόμοιες τιμές υπηρεσιών περιαγωγής ανά την ΕΕ. Τον Ιούλιο του 2009 αναπροσαρμόστηκαν σε κανόνες με περαιτέρω περικοπές, κατανέμοντάς τις σε δόσεις, έτσι ώστε από τον Ιούλιο του 2011 οι μέγιστες τιμές περιαγωγής θα είναι 35 λεπτά ανά λεπτό της ώρας για τις εξερχόμενες κλήσεις και 11 λεπτά για τις εισερχόμενες, κατά την παραμονή στο εξωτερικό (πρβλ. IP/09/1064 και MEMO/09/309). Οι κανόνες περιαγωγής του 2009 θα εφαρμόζονται μέχρι το τέλος του Ιουνίου του 2012.
Στα τέλη του Ιουνίου 2010 η Επιτροπή θα υποβάλει ενδιάμεση έκθεση σχετικά με τις επιπτώσεις του κανονισμού περιαγωγής και θα καταθέσει πλήρη ανασκόπηση της λειτουργίας του το αργότερο στις 30 Ιουνίου 2011. Η πλήρης ανασκόπηση του 2011 θα περιέχει εκτιμήσεις για τον τρόπο καλύτερης επίτευξης του στόχου του, όπως περιγράφεται στο Ψηφιακό Θεματολόγιο για την Ευρώπη, ώστε η διαφορά των τιμολογίων μεταξύ περιαγωγής και των κλήσεων κινητής τηλεφωνίας από την χώρα διαμονής να προσεγγίζει το μηδέν μέχρι το 2015 (πρβλ. IP/10/581, MEMO/10/199 και MEMO/10/200).
Η Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στις υπηρεσίες περιαγωγής, καθώς και την ορθή εφαρμογή των εν λόγω κανόνων, σε στενή συνεργασία με τον BEREC, τον φορέα των Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών για τις Ηλεκτρονικές Τηλεπικοινωνίες.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περιαγωγή:

Πηγή κειμένου: myPhone.gr

Bookmark and Share

0 scary σχόλια:

Διαδωσε το

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More